IP adresi nedir?


Bir ağdaki her makinenin benzersiz bir tanımlayıcısı vardır. Postada gönderilecek bir mektubu ele aldığınız gibi, bilgisayarlar ağdaki belirli bilgisayarlara veri göndermek için benzersiz tanımlayıcıyı kullanır. Günümüzde İnternet'teki tüm bilgisayarlar dahil çoğu ağ , TCP / IP protokolünü ağda nasıl iletişim kuracağına ilişkin standart olarak kullanır. TCP / IP protokolünde, bir bilgisayarın benzersiz tanımlayıcısı IP adresi olarak adlandırılır.

IP adresleri için iki standart vardır: IP Sürüm 4 (IPv4) ve IP Sürüm 6 (IPv6). IP adreslerine sahip tüm bilgisayarlarda bir IPv4 adresi bulunur ve pek çoğu yeni IPv6 adres sistemini de kullanmaya başlar. İşte bu iki adres türünün anlamı:

IPv4, ağda tek bir benzersiz adres oluşturmak için 32 ikili biti kullanır. Bir IPv4 adresi noktalarla ayrılmış dört sayı ile ifade edilir. Her bir sayı sekiz sayılı bir ikili (taban-2) sayısı için ondalık (taban-10) gösterimi, aynı zamanda sekizli olarak da adlandırılır. Örneğin: 216.27.61.137
IPv6, ağda tek bir benzersiz adres oluşturmak için 128 ikili biti kullanır. Bir IPv6 adresi, 2001'de olduğu gibi, kolonlarla ayrılmış sekiz onaltılık (taban-16) sayı grubuyla ifade edilir: cdba: 0000: 0000: 0000: 0000: 3257: 9652. Tüm sıfırları içeren sayı grupları genellikle boşluğu doldurmak için bir boşluk ayırıcı bırakarak boşluktan kurtulmaktadır (2001'de olduğu gibi: cdba :: 3257: 9652).
IPv4 adreslemesinin şafağında, İnternet bugün olduğu kadar büyük bir ticari sansasyon değildi ve çoğu ağ özeldi ve dünyadaki diğer ağlardan kapatıldı. İnternet patladığında, benzersiz bir İnternet adresini tanımlamak için yalnızca 32 bite sahip olmak, insanların IP adresleri tükettiğimizi paniklemesine neden oldu. IPv4 altında, 4.3 milyarın altında benzersiz adres sunan 232 olası kombinasyon var. IPv6 bunu panik giderici 2128 olası adrese kaldırdı. Daha sonra, bilgisayarınızın IPv4 veya IPv6 adreslerini nasıl anlayacağımıza daha yakından bakacağız.

Bilgisayarınız IP adresini nasıl alır? Bir IP adresi dinamik veya statik olabilir. Statik bir adres, bilgisayarınızın ağ ayarlarını düzenleyerek kendiniz yapılandırdığınız biridir. Bu tür bir adres nadirdir ve TCP / IP'yi iyi anlamadan kullanırsanız ağ sorunları oluşturabilir. Dinamik adresler en yaygın olanıdır. Ağ üzerinde çalışan bir hizmet olan Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) tarafından atanırlar. DHCP, genellikle yönlendiriciler veya özel DHCP sunucuları gibi ağ donanımında çalışır .

Dinamik IP adresleri bir kiralama sistemi kullanılarak verilir, yani IP adresi sadece sınırlı bir süre için aktiftir. Kiralama süresinin dolması durumunda, bilgisayar otomatik olarak yeni bir kiralama talebinde bulunacaktır. Bu bazen bilgisayarın özellikle bilgisayar ağları arasında ağ bağlantısı olmadığı taktirde bilgisayarın yeni bir IP adresi alacağı anlamına gelir. Bu işlem genellikle bilgisayar, ağdaki bir IP adresi çakışması konusunda uyarmadıkça (aynı IP adresine sahip iki bilgisayar) kullanıcı için genellikle saydamdır. Bir adres çakışması nadirdir ve bugünün teknolojisi genellikle sorunu otomatik olarak düzeltir.

Ardından, bir IP adresinin önemli kısımlarına ve belirli adreslerin özel rollerine daha yakından bakalım.

IP Sınıfları

Daha önce, IPv4 adreslerinin dört sekiz haneli ikili sayıyı temsil ettiğini okudunuz. Bu, her bir sayının, biner olarak 00000000 ila 11111111 arasında veya ondalık (taban-10) cinsinden 0 ila 255 arasında olabileceği anlamına gelir. Başka bir deyişle, 0.0.0.0 ila 255.255.255.255. Bununla birlikte, bu aralıktaki bazı sayılar TCP / IP ağlarında belirli amaçlar için ayrılmıştır. Bu rezervasyonlar, TCP / IP adresleme, İnternet Atanmış Numaralar Kurumu (IANA) üzerindeki yetkili tarafından tanınır. Dört özel rezervasyon şunları içerir:

0.0.0.0 - Bu, sadece bir TCP / IP ağına bağlı olmanın soyut konsepti olan varsayılan ağı temsil eder.
255.255.255.255 - Bu adres ağ yayınları veya ağdaki tüm bilgisayarlara gitmesi gereken iletiler için ayrılmıştır.
127.0.0.1 - Buna, geri döngü adresi denir, yani atanmış bir IP adresine sahip olsun ya da olmasın, bilgisayarınızın kendini tanımlama yolu anlamına gelir.
169.254.0.1 - 169.254.255.254 - Bir bilgisayarın DHCP sunucusundan adres alamadığında otomatik olarak atanan Otomatik Özel IP Adresleme (APIPA) adres aralığıdır.
Diğer IP adresi rezervasyonları alt ağ sınıfları içindir. Bir alt ağ, bir yönlendirici aracılığıyla daha büyük bir ağa bağlı daha küçük bir bilgisayar ağıdır. Alt ağ kendi adres sistemine sahip olabilir, böylece aynı alt ağdaki bilgisayarlar daha büyük ağ üzerinden veri göndermeden hızlı bir şekilde iletişim kurabilir. Internet de dahil olmak üzere bir TCP / IP ağındaki bir yönlendirici, bir veya daha fazla alt ağın tanınması ve ağ trafiğinin uygun şekilde yönlendirilmesi için yapılandırılmıştır. Alt ağlar için ayrılan IP adresleri şunlardır:

10.0.0.0 - 10.255.255.255 - Bu, birinci bitin 0 olduğu, 1.0.0.0 - 127.0.0.0 A sınıfı adres aralığındadır.
172.16.0.0 - 172.31.255.255 - Bu, ilk iki bitin 10 olduğu 128.0.0.0 - 191.255.0.0 B Sınıfı adres aralığındadır.
192.168.0.0 - 192.168.255.255 - Bu, ilk üç bitin 110 olduğu 192.0.0.0 - 223.255.255.0 Sınıf C aralığındadır.
Çok noktaya yayın (eskiden D Sınıfı) - Adresteki ilk dört bit 1110, adresler 224.0.0.0'dan 239.255.255.255'e kadar.
Gelecek / deneysel kullanım için ayrılmış (eski adıyla Class E) - 240.0.0.0 - 254.255.255.254 adresleri.
İlk üç (A Sınıfı, B ve C Sınıfı) alt ağların oluşturulmasında en çok kullanılanlardır. Daha sonra, bir alt ağın bu adresleri nasıl kullandığını göreceğiz. IANA, Internet Mühendislik Görev Gücü (IETF) dokümanı RFC 5771 içindeki çok noktaya yayın adresleri için özel kullanımları özetlemiştir . Bununla birlikte, 1989 tarihli RFC 1112 belgesinde bloğu sakladığından, Sınıf E adresleri için bir amaç veya gelecek planı belirlememiştir . IPv6'dan önce İnternet, IANA'nın genel kullanım için Sınıf E'yi serbest bırakması gerekip gerekmediği konusunda tartışmalarla doluydu.

Daha sonra, alt ağların nasıl çalıştığını görelim ve internette bu ayrıcalıklı olmayan IP adreslerinin kimler olduğunu öğrenelim.

DHCP, ADRESLERİ NASIL ATAR?
Bir ağa bir bilgisayar eklediğinizde, bu bilgisayar DHCP'den bir IP adresi almak için dört adımlı bir işlem kullanır:

Discover - Bilgisayar, bir DHCP servis sağlayıcısını keşfetmeyi umarak ağda bir yayın mesajı gönderir.
Teklif - Her DHCP sağlayıcısı mesajı duyar, bilgisayarın benzersiz donanım adresini tanır ve hizmetlerini bu bilgisayara sunan bir ileti gönderir.
İstek - Bilgisayar bir DHCP sağlayıcısını tekliflerini seçer ve daha sonra bir sağlayıcıya bir IP adresi ataması isteyerek bir istek gönderir.
Onay - Hedeflenen DHCP sağlayıcısı, isteği kabul eder ve ağda şu anda aktif olan diğer IP adresleriyle eşleşmeyen bilgisayara bir IP adresi verir.

İnternet Adresleri ve Alt Ağlar

Aşağıda, ISS bağlantınız ile bilgisayarınız arasında bir yönlendirici (kablosuz veya kablolu) kullanıyorsanız, bilgisayarınızda bir alt ağ IP adresi örneği verilmiştir:

IP adresi: 192.168.1.102
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Ağ kimliği için ayrılmış yirmi dört bit (üç oktet)
Düğüm için ayrılmış sekiz bit (bir oktet)
Alt ağ maskesine dayalı alt ağ kimliği (ilk adres): 192.168.1.0
Alt ağ için ayrılmış yayın adresi (son adres): 192.168.1.255
Aynı ağdaki örnek adresler: 192.168.1.1, 192.168.1.103
Aynı ağda olmayan örnek adresler: 192.168.2.1, 192.168.2.103
IP adreslerini ayırmanın yanı sıra, IANA, genellikle ticari veya resmi kuruluşlar olmak üzere belirli kuruluşlara IP adres blokları tahsis etmekten de sorumludur. İnternet servis sağlayıcınız (ISP) bu varlıklardan biri olabilir veya bu varlıklardan birinin kontrolü altında daha büyük bir bloğun parçası olabilir. İnternete bağlanabilmeniz için, ISS'niz size bu adreslerden birini atayacaktır. IPv4 adresleri için IANA atamaları ve rezervasyonlarının tam listesini burada görebilirsiniz .

İnternete yalnızca bir bilgisayarı bağlarsanız, bu bilgisayar adresi İSS'nizden kullanabilir. Ancak bugün birçok ev, birden çok bilgisayar arasında tek bir İnternet bağlantısını paylaşmak için yönlendiricileri kullanıyor. Kablosuz yönlendiriciler son yıllarda özellikle popüler hale geldi ve odalar arasında ağ kabloları çalıştırmaya gerek kalmadı.

İnternet bağlantısını paylaşmak için bir yönlendirici kullanıyorsanız, yönlendirici doğrudan ISS'den verilen IP adresini alır. Ardından, bu yönlendiriciye bağlı tüm bilgisayarlar için bir alt ağ oluşturur ve yönetir. Bilgisayarınızın adresi daha önce listelenen ayrılmış alt ağ aralıklarından birine girerse, doğrudan Internet'e bağlanmak yerine yönlendiriciden geçersiniz.

Bir alt ağdaki IP adresleri iki bölümden oluşur: ağ ve düğüm. Ağ kısmı, alt ağın kendisini tanımlar. Ana bilgisayar olarak da adlandırılan düğüm, ağa bağlı ve benzersiz bir adres gerektiren bilgisayar ekipmanının tek bir parçasıdır. Her bir bilgisayar IP adresinin iki parçasını bir alt ağ maskesi kullanarak nasıl ayıracağını bilir. Bir alt ağ maskesi bir IP adresi gibi görünür, ancak aslında bir IP adresinin hangi bölümünü ağ ve düğümü belirlediğini belirlemek için kullanılan bir filtredir.

Bir alt ağ maskesi, bir dizi 0 bitten sonra bir dizi 0 bitten oluşur. 1 bit, IP adresindeki ağ bitlerini maskelemeyi ve sadece bu ağdaki benzersiz bir düğümü tanımlayanları gösterir. IPv4 standardında, en yaygın kullanılan alt ağ maskeleri aşağıdaki gibi 1s ve 0s'lik tam octetlere sahiptir:

255.0.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000 = Ağlar için sekiz bit, düğümler için 24 bit
255.255.0.0 = 11111111.11111111.00000000.00000000 = Ağlar için 16 bit, düğümler için 16 bit
255.255.255.0 = 11111111. 11111111.11111111.00000000 = Ağlar için 24 bit, düğümler için sekiz bit
Büyük ağları kuran kişiler, istenen alt ağların veya düğümlerin sayısına göre en iyi hangi alt ağ maskesinin çalıştığını belirler. Daha fazla alt ağ için, ağ için daha fazla bit kullanın; Alt ağ başına daha fazla düğüm için, düğümler için daha fazla bit kullanın. Bu, standart olmayan maske değerlerinin kullanılması anlamına gelebilir. Örneğin, ağlar için 10 biti ve düğümler için 22'yi kullanmak isterseniz, alt ağ maskesi değeriniz ikinci sekizlide 11000000 kullanılmasını gerektirir ve bu da 255.192.0.0 alt ağ maskesi değerine neden olur.

Bir alt ağdaki IP adresleri hakkında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da, ilk ve son adreslerin rezerve edilmesidir. İlk adres, alt ağın kendisini tanımlar ve son adres, bu alt ağdaki sistemler için yayın adresini tanımlar.

IP adresinizi oluşturmak için tüm bu bilgilerin bir araya nasıl geldiğine bakmak için önceki sayfadaki kenar çubuğuna bakın. IP adresleri, İnternet ve ilgili ağ konuları hakkında daha fazla bilgi için EĞİTİM Bölümüne gidin. 

0/Post a Comment/Comments

Daha yeni Daha eski